NYHETER 2022-11-30

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsen, sammanträde den 24 november 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 24 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan