NYHETER 2023-03-23

Beredningen för funktionshinder och samverkans sammanträde den 21 mars 2023

Protokoll från Beredningen för funktionshinder och samverkans sammanträde den 21 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan