NYHETER 2023-02-08

Beredningen för primärvård och tandvårds sammanträde den 3 februari 2023

Protokoll från Beredningen för primärvård och tandvårds sammanträde den 3 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-01

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan