NYHETER 2022-11-25

Kungörelse av extraärende regionfullmäktiges sammanträde 29-30 november 2022

Extraärende: ”Revidering av samordningsförbundet Umeåregionens förbundsordning” vid regionfullmäktiges sammanträde 29–30 november 2022

 

Tid: Tisdagen den 29 november klockan 8.30-17.00 – onsdagen den 30 november klockan 8.30-17.00

Plats: Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

 

Handlingar i ärendet finns på Regionens webbplats www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige , dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

Tillbaka till nyhetslistan