NYHETER 2022-12-13

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 8 december 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 8 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan