NYHETER 2022-09-15

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde de 13 september 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan