NYHETER 2023-03-29

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 mars 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens Hus, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expeditioner.

Tillbaka till nyhetslistan