NYHETER 2023-05-08

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens Hus, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expeditioner.

Tillbaka till nyhetslistan