NYHETER 2023-02-15

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 13 februari 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 13 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan