NYHETER 2023-05-22

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 17 maj 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 17 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens Hus, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expeditioner.

Tillbaka till nyhetslistan