NYHETER 2022-09-23

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 21 september 2022

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 21 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan