NYHETER 2023-04-12

Folkhögskolestyrelsens sammanträde den 5 april 2023

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde den 5 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan