NYHETER 2023-02-17

Gemensamma måltidsnämndens sammanträde den 13 februari 2023

Protokoll från Gemensamma måltidsnämndens, Skellefteå kommun, sammanträde den 13 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan