NYHETER 2022-10-18

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott sammanträde den 13 oktober 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-08

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan