NYHETER 2022-12-13

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan