NYHETER 2022-12-07

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022, Direktjustering § 169-171, 173-174

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022, Direktjustering § 169-171, 173-174.

Anslagsdatum: 2022-12-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan