NYHETER 2023-02-16

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 februari 2023, Direktjustering §§ 30-32, § 42

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan