NYHETER 2023-01-23

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan