NYHETER 2023-01-03

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 december 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan