NYHETER 2022-12-20

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 december 2022, direktjustering §§ 182-183

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 december 2022, direktjustering §§182-183, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan