NYHETER 2023-05-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 maj 2023, Direktjustering § 98 - 102

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 maj 2023 har justerats. Direktjustering § 98 - 102

Anslagsdatum: 2023-05-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan