NYHETER 2023-05-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 maj 2023, Protokoll §§ 91-120

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan