NYHETER 2022-09-30

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 september 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

 

Tillbaka till nyhetslistan