NYHETER 2022-09-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 september 2022, direktjustering §§ 131-132, 135-136

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 september 2022 §§ 131-132, 135-136 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2022-09-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan