NYHETER 2022-11-02

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan