NYHETER 2022-10-27

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022, direktjustering § 150, § 161

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2022, direktjustering § 150, § 161, har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan