NYHETER 2022-08-31

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 24 augusti 2022

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 24 augusti 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-08-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-09-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan