NYHETER 2022-10-14

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 14 oktober 2022, direktjustering § 33-35

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträden den 14 oktober, § 33-35 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2022-10-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan