NYHETER 2022-08-31

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 23 augusti 2022

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträden den 23 augusti har justerats.

Anslagsdatum: 2022-08-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-09-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan