NYHETER 2022-09-09

Kollektivtrafikutskottet sammanträde den 1 september 2022

Kollektivtrafikutskottets protokoll från den 1 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-01

Kollektivtrafikutskottets protokoll 2022-09-01

Tillbaka till nyhetslistan