NYHETER 2022-09-15

Kulturutskottets sammanträde 7 september 2022

Kulturutskottets protokoll från den 7 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-10

Kulturutskottets protokoll 2022-09-07

Tillbaka till nyhetslistan