NYHETER 2023-02-13

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2023

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 21 februari 2023.

Tid:

Tisdagen den 21 februari klockan 8.30-17.00 

Plats:

Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

De ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista, bilagor samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

REGION VÄSTERBOTTEN

Regionfullmäktige

Harriet Hedlund                                        Sofia Jonsson

Ordförande                                              Sekreterare

BEVIS

Anslagsdatum:                    

2023-02-13

Länk till föredragningslistan;

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2023-02-21 

Tillbaka till nyhetslistan