NYHETER 2023-03-24

Norrlands nätverk för musikteater och dans sammanträde den 7 mars 2023

Protokoll från Norrlands nätverk för musikteater och dans sammanträde 7 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-14

Protokollet finns tillgängligt på revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

 

Tillbaka till nyhetslistan