NYHETER 2022-09-29

Patientnämndens sammanträde den 20 september 2022

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 20 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan