NYHETER 2023-05-31

Patientnämndens sammanträde den 23 maj 2023

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 23 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan