NYHETER 2022-12-01

Patientnämndens sammanträde den 23 november 2022

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 23 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Regionens hus, ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan