NYHETER 2022-09-13

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 8 september 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 8 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-13

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-10-05

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-08

Tillbaka till nyhetslistan