NYHETER 2022-09-23

Regionala utvecklingsnämnden 21 september 2022, direktjustering av §§ 132, 154-156

Regionala utvecklingsnämndens protokoll, §§ 132, 154-156 från den 21 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-23

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-10-17

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-21 direktjustering §§ 132, 154-156

Tillbaka till nyhetslistan