NYHETER 2022-09-19

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 14 september 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 14 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-19

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-10-11

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-14

Tillbaka till nyhetslistan