NYHETER 2022-09-23

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 21 september 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 21 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-23

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-10-17

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-21

Tillbaka till nyhetslistan