NYHETER 2023-02-08

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 februari 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-08

Sista dag för överklagande: 2023-03-02

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-02-02

Tillbaka till nyhetslistan