NYHETER 2022-11-29

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 2022

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 23 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-29

Sista dag för överklagan av beslut: 2022-12-21

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, protokoll, 2022-11-23

Tillbaka till nyhetslistan