NYHETER 2022-09-30

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 21 september 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 21 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-30

Sista dag för överklagande: 2022-10-24

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-21 §§ 129-131, 133-153-157-169

Tillbaka till nyhetslistan