NYHETER 2022-09-29

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 27 september 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 27 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-29

Sista dag för överklagande: 2022-10-21

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-27

Tillbaka till nyhetslistan