NYHETER 2023-06-20

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni 2023

Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-07-12

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll, 2023-06-15

Tillbaka till nyhetslistan