NYHETER 2023-02-27

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 februari 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-27

Sista dag för överklagande: 2023-03-21

Regionala utvecklingsnämnen protokoll 2023-02-16

Tillbaka till nyhetslistan