NYHETER 2023-05-24

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnmndens sammanträde den 23 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-24

Sista dag för överklagande: 2023-06-15

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll, 2023-05-23

Tillbaka till nyhetslistan