NYHETER 2023-04-13

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 april 2023

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-13

Sista dag för överklagande: 2023-05-05

Regionala utvecklingsnämnden, protokoll, 2023-04-05

Tillbaka till nyhetslistan