NYHETER 2022-12-19

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022

Protokollet från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-20

Sista dag för överklagande: 2023-01-11

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-12-08

Tillbaka till nyhetslistan