NYHETER 2022-10-26

Regionens revisorers sammanträde den 24 oktober 2022

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 24 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-16

Protokollet finns tillgängligt på revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan